Disleksi Dergisi 2. Sayı

Disleksi Dergisi 2. Sayı

Genel
[flipbook pdf="https://disleksiozelogrenmedernegi.org/wp-content/uploads/2020/08/DisleksiDergisi_Sayi2.pdf"] Disleksi Dergisi: Yayın hayatına 01 Mart 2020 tarihinide ilk sayısını online erişime açarak başlatmıştır. Ülkemizde, Özgül Öğrenme Güçlüğü / Disleksi alanında yayınlanan ilk online dergidir. Her 3 ayda bir yeni sayısını yayınlayarak alana katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Devamı..
Disleksi Dergisi 1. Sayı

Disleksi Dergisi 1. Sayı

Disleksi
[flipbook pdf="https://disleksiozelogrenmedernegi.org/wp-content/uploads/2020/03/DisleksiDergisi_sayi01.pdf"] Disleksi Dergisi: Yayın hayatına 01 Mart 2020 tarihinide ilk sayısını online erişime açarak başlatmıştır. Ülkemizde, Özgül Öğrenme Güçlüğü / Disleksi alanında yayınlanan ilk online dergidir. Her 3 ayda bir yeni sayısını yayınlayarak alana katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Devamı..
Dislekside Eğitim!!!

Dislekside Eğitim!!!

Disleksi
Dislekside Eğitim!!! Disleksinin tek müdahalesi doğru EĞİTİM’dir. Doğru eğitim içinde doğru değerlendirme yapmak gereklidir. Öğrencinin akademik durumu, öğrenme alanları, akranlarından ne oranda geride olduğu, işitsel, görsel zeka seviyesi, kısa süreli belleği ve yanlış öğrenmeleri, okula ve derslere karşı tutumları, çaresizlik yaşayıp yaşamadığı vb. Bu değerlendirme, alanında uzman, pedagojik bilgisi olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Disleksi eğitimi Motivasyon ile birlikte desteklendiğinde başarıya ulaşmada etkin rol oynar. Disleksili bireyler öğrenemez diye bir durum yoktur. Eğitim almadıklarında kendilerince yanlış öğrenmeler gerçekleştire bilirler. Erken müdahale yanlış öğrenmeleri engeller. Alacakları akademik destek için eğitimcinin disleksi eğitiminde bilgi sahibi olması gerekir. Klasik disleksi eğitimi yoktur, kişiye özgü eğitim programı vardır. Bu düzenleme içinde doğru değerlendirme yapmak gereklidir. Aileler disleksi tanısı alan çocuklarına yardımcı olmak için disleksi ile ilgili araştırmalar yaparak ve bilgi sahibi olmaya çalışarak işe başlayabilirler.…
Devamı..
Disleksili Çocuğu Olan Bir İngiliz Anne İle Röportaj

Disleksili Çocuğu Olan Bir İngiliz Anne İle Röportaj

Disleksi, Disleksi & Eğitim
Disleksili Çocuğu Olan Bir İngiliz Anne İle Röportaj Çalışma Amacı: Disleksik çocuğu olan ebeveynlerin duruma bakış açıları ve tecrübelerinin paylaşımı. Lindsey, kızına disleksi tanısı koyulduğuna kaç yaşındaydı? Kızım on yaşındayken bu durum fark edildi ve teşhis konuldu. Sence kızına bu teşhis konulmadan önce, kızının onu okuldaki diğer öğrencilerden bir şekilde “farklı” kılan davranışları var mıydı? Aslında çok da farklı değildi diğer öğrencilerden, ama beş yaşına geldiği halde okuldaki kitapları okuyamıyordu. Ayrıca, çok kısa süreli bir hafızası vardı ve sakarlıkları oluyordu. Disleksi sebebiyle kızının hissettiği ve onu okul döneminde etkileyen olumsuzluklar ve/veya zorluklar nelerdi? En basit seviyedeki kitapları dahi okuyamıyordu; ki ben ona çok yardımcı olmaya çalışıyordum. Onu büyük kız kardeşleriyle kıyasladığımda, bunu okulda ona uygulanan metoda bağlıyorum aslında. Okulda şu “flaş kartlar”dan vardı (hani şu üzerinde kelimeler olan ve amacı…
Devamı..
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu / DEHB

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu / DEHB

DEHB
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Nedir? DEHB çocuklu çağının en önemli psikiyatrik sorunlarının başında gelir. Aileyi, okulu ve toplumu ilgilendiren yönleriyle ve geniş anlamıyla bir eğitim ve öğretim sorunudur. Dolayısıyla bu rahatsızlık çocuğu olduğu kadar aileyi, okul arkadaşlarını, öğretmenlerini ve sosyal çevresindeki kişileri de eşit oranda etkiler. Dikkat eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) okul öncesi dönem ve okul çağı çocuklarında belirgin hale gelen bir bozukluktur. Çocuğun davranışlarını kontrol etmesi ve dikkatini vermesinde sorun vardır. DEHB Türleri “Hiperaktivite”, aşırı hareketlilik anlamına gelmektedir; ancak bu terim DEHB olan çocukların tümünü iyi anlatan bir terim değildir, çünkü hiperaktivite olmadan da DEHB olabilir. Bazı çocuklarda en belirgin şikayet dikkat süresinin çok kısa olmasıdır. Yani DEHB olan çocukların bir kısmında aşırı hareketlilik ve dürtüsellik ile ilgili belirtiler ön plandayken bir kısmında dikkatsizlik ile ilgili şikayetler…
Devamı..
Disleksi

Disleksi

Disleksi, Disleksi-Özel Öğrenme Güçlüğü
Disleksi Nedir? Nasıl Tanılanır? Disleksi de Eğitimin Önemi..   Disleksi yaşam boyu süren bilişsel beceriler ile ilgili bir farklılık olarak kabul edilebilir. En yaygın öğrenme konusudur, ancak çocukların yüzde kaçının bu kadar net olduğu açık değildir. Bazı uzmanlar, sayıların yüzde 5 ila 10 arasında olduğunu düşünüyor. Diğerleri ise insanların yüzde 17'sinin okuma sorunları olduğuna işaret ediyor. Geniş aralıkların nedeni, uzmanların disleksiyi farklı şekillerde tanımlayabilmesidir. Disleksi dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Disleksi esas olarak okumakla doğru ve akıcı bir problemdir. Disleksisi olan çocuklar okudukları şeylerle ilgili soruları cevaplamada zorluk çekebilirler. Fakat onlara okunduğunda hiç zorlanmayabilirler. Bununla birlikte, disleksi diğer becerilerle güçlük çekebilir. Bunlar arasında şunlar bulunur:     Okuduğunu anlama     Yazım     Yazı     Matematik İnsanlar bazen…
Devamı..
Çocuklarda Disleksi Nedir? Çocuklarda Disleksi Belirtileri

Çocuklarda Disleksi Nedir? Çocuklarda Disleksi Belirtileri

Disleksi-Özel Öğrenme Güçlüğü
Öğrenme güçlüğü (disleksi), bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma-yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Çoğu disleksi, aşağıdaki özelliklerden yaklaşık 10 tanesini sergileyecektir. Bu özellikler günden güne veya dakikadan dakikaya değişebilir. Dislektiklerle ilgili en tutarlı şey tutarsızlıklarıdır. Genel Özellikler Dislektik çocuklar, yaratıcı öğrenme stiline uyan öğrenme araçları verildiğinde hevesli ve hevesli okuyucular olabilir. Parlak, çok akıllı ve anlaşılabilir ancak sınıf düzeyinde okuma, yazma yapamıyor gibi görünüyor. “Tembel, özensiz, olgun olmayan, yeterince çabalamayan veya davranış bozukluğu” olan çocuklar olarak etiketlenir. Okul ortamında yardımcı olması için "yeteri kadar geride" veya "yetersiz" değil. IQ değeri yüksek, ancak akademik olarak iyi test yapamayabilir; yazılı sınavlarda düşük puanlar alır sözel sınavlarda daha başarılı olur. Benlik saygısı zayıf; Kendini yetersiz hisseder. Yetersiz…
Devamı..
Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Öğrenme Güçlüğü Nedir?

Disleksi-Özel Öğrenme Güçlüğü
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ              ÖĞRENME NEDİR? Öğrenme : algılama,organize etme,depolama ve gerektiğinde bilgiyi göstermeyi içeren bilginin kazanılması işlevidir. ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR? Bu tanıma göre önce bilgi beyne ulaşmalı (girdi), sonra organize edilmeli, anlaşılmalı (bütünleme), ardından depolanmalı (bellek) ve gerektiğinde dışarı verilmeli yani kullanılmalıdır.Öğrenme sürecinde yaşanan bu aşamalardan birinde ya da birkaçında bir sorun olduğunda Özgül Öğrenme Güçlüğü ortaya çıkar. EN ÇARPICI ÖZELLİĞİ Çocuk sözü edilen becerilerde yaşına ve zekasına oranla düşük performans göstermektedir. Çocuğun zihinsel yeteneği olmasına rağmen, akademik açıdan gerilik göstermesi, öğrenme güçlüğünün en çarpıcı özelliğidir. Bir çok çocuk için öğrenme güçlükleri, okula başladıklarında ve akademik becerileri kazanmakta başarısız olduklarında göze çarpar. Çocuğun akademik problemlerinin belirgin hale geldiği yaş, onun entelektüel yeteneği, öğrenme güçlüğünün tipi ve akademik beklentilerine bağlı olarak değişmektedir. ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ TANISI NASIL KONUR ? Özgül…
Devamı..
Disleksi Tanılamada Uygulanan Testler

Disleksi Tanılamada Uygulanan Testler

Genel, Testler
       UYGULANAN TESTLER Testler çocukların gelişim süreçlerini düzenli takip etmek ve doğru yönlendirme yapmak için büyük önem taşıyor. Çocuk dünyaya geldiği andan itibaren doktorlar ve uzmanlar tarafından yapılan fizikî gelişim takipleri neticesinde yapılan erken müdahalenin çocuğun hayatına ne derece etki ettiği herkes tarafından bilinmektedir. 0-6 yaş çocukların fizikî, zihnî ve duygu gelişiminin en canlı ve dinamik olduğu dönemdir. Bu dönem içerisinde beden gelişimi için örneğin düzenli olarak çocuğun boy-kilo ölçümü yapılır ve yaşıtlarına göre bulunduğu yer belirlenirse, sonuçlar doğrultusunda bir yol haritası çocuğa çizilir böylece çocuğun sağlıklı olarak gelişiminin tamamlanması sağlanır. Benzer şekilde gerekli durumlarda zihin gelişimi için de yaşıtlarına oranla nerede olduğu belirlenmeli ileride ya da geride olan alanları öğrenilmeli ve eğitim hayatı bu yönde şekillendirilmelidir. Çocuğunun zihinsel gelişimini bilen bir aile erken önlem almada, telafi eğitimleri…
Devamı..
Özel Öğrenme Güçlüğü’nün (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri Nelerdir?

Özel Öğrenme Güçlüğü’nün (Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli) Belirtileri Nelerdir?

Disleksi-Özel Öğrenme Güçlüğü
0-6 Yaş Aralığındaki Belirtileri: *Konuşmada gecikme * Kelimeleri yanlış söyleme *Kelimeleri bulmakta güçlük ( örneğin; tencere demek istediğinde “yemek pişirilen şey” diyebilir) *İlgilenmediği aktivitelere karşı ilgisiz olma *Sayı sayarken sırasını karıştırma *Renk kavramını öğrenmekte zorluk *Renkleri karıştırma *Kendinin ya da başkasının sağını solunu karıştırma *Kavramlardaki zıtlıkları öğrenmede sorun yaşama *Benzerlikleri kolay fark edememe *Ellerden birinin baskınlaşmaması(sağlık-solaklığın olmaması) *İnce motor becerilerde (el ve parmak kasları becerileri) yaşıtlarından zayıf olma *Yönergelere(bak,gel,al..gibi) dikkat edememe *Sözcüklerin harflerini değiştirmek ( portakala porkatal, makasa kamas gibi) *Oyunlardan çabuk sıkılmak *Kafiye bulmakta zorlanma (şeker-teker gibi) *Sanki aynadan yansırmış gibi şekilleri, harfleri ve sayıları ters çizme *Boyama yerine karalama yapma *Şekilleri basit şekilleri kopyalayamama(daire kare üçgen), *Taşırmadan boyama yapamama * Bisiklete binme gibi ardışık motor faaliyetleri yapamama * Çabuk sıkılıp, yarım bırakma *Genelde ayakkabı,tişört,eldiven gibi giysileri ters giyme…
Devamı..