DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU-DEHB

Home / DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU-DEHB

            Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği,, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanılı çocukların, uygun eğitimle normal akademik ve sosyal yaşamlarına daha kaliteli devam ettirebildiğini göstermeyi amaçlamaktadır. Dikkat dağınıklığı günümüzde öğrencilerin ders başarısını ve sınav sonuçlarını düşüren en önemli etkendir.

           DEHB ‘li çocuklar okul ortamında aile ortamından daha fazla sorun yaşarlar. Genellikle bu çocuklar okul yıllarında tespit edilir. Dikkat dağınıklığı sebebiyle öğrenciler öğretmenlerini dinlerken sık sık dersten kopar, sınavlarda başarısızlık yaşar ya da sınavlarda en zor soruları doğru cevaplarken basit sorularda hata yapar, ders çalışırken çabuk sıkılır, okuduklarını çabuk unutur. Bu durum düzelmeyecek bir durum değildir. Dikkati kuvvetlendirmek, geliştirmek elimizdedir. Bu sorunların önlenmesi ve çözümü için birebir eğitim ve farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması zorunludur.

          Dikkati kuvvetlendirmek, geliştirmek eğitimle gerçekleştirilecek bir başarıdır. Dikkat eksikliği-hiperatvite öğrencilere bireysel eğitim-akademik beceri eğitimi alanında alanında uzman eğitimciler tarafından sunuldesteklenmesi önerilir.