Özel Öğrenme Güçlüğü / Disleksi

Home / Özel Öğrenme Güçlüğü / Disleksi

DİSLEKSİ

Disleksi Özel Öğrenme Güçlüğü Derneği, ülke çapında Özel Öğrenme Güçlüğü tanılı çocukların, uygun eğitim ile akademik ve sosyal yaşamlarını daha kaliteli devam ettirebildiğini göstermeyi amaçlamaktadır.

Özel Öğrenme Güçlüğü

Normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip kişilerdir. Herhangi fiziksel problemi olmayan (İşitme, Zihinsel, Görme gibi) dinleme, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan bireylerdir.  Bu çocuklarda hiperaktivite, dikkat sorunları, koordinasyon problemleri, görsel ve işitsel algı sorunları, konuşma problemleri, organizasyon ve oryantasyon sorunları, sosyal-duygusal davranış sorunları sıkça görülmektedir. Genellikle çocukluk döneminde, okumaya başlama aşamasında fark edilirler.

1-Disleksi (okuma sorunları):

a)disfonik disleksi: İşitsel kavrama ve ayırt etme becerilerinde bozukluk vardır. Dil ve sözlü ifadelerde güçlük çekerler.

b)disidetik disleksi: Zihinde canlandırma yeteneği bozuktur. Harflerin sıralanışını karıştır, ters çevirir, günleri ayları sırayla söyleyemez.

2-Disgrafi (yazım sorunları):  P,D,B,C,H,Y,S,Z,U gibi harfleri yazarken karıştırır ve ters yazar. Bazı harfleri unutur bazılarını fazladan ekler.

3)Diskalkuli (matematik sorunları): Sayıları bozuk yazar, sıklıkla yer değiştirir, işlemleri bozuk sırada yapar, geometrik ilişkileri kavramada zorlanır, aritmetik sembolleri tanımada zorlanır.

Özel öğrenme bozukluğu yaşayan çocuklarda dikkat sorunları da görülür. Okuma-yazma, matematik ve dikkat sorunları düzelmeyecek bir durum değildir. Dikkati kuvvetlendirmek, geliştirmek elimizdedir. Bu sorunların önlenmesi ve çözümü için bireysel eğitim ve farklı öğretim yöntemlerinin kullanılması zorunludur.

Save